Vyšetření stavu parodontu

Určuje zda nedošlo vlivem parodontologického procesu k poškození parodontu (závěsného aparátu zubu), popř. v jakém rozsahu.